E-commerce

E-commerce

Domestic sales of AC foaming agent

Name Region QQ Tel E-mail
Wan Yanfeng Domestic sales of AC   +86-13879899777 wyf13879899777@163.com
Gao Jianliang AC sales in Guangdong 513309293 +86-13879810966 gjl5966@163.com
Li Shenghua AX sales in Zhejiang   +86-13319388878 m13319388878-1@163.com
Gan Minghua Salesman   +86-13307985291 gmh5291@163.com
Cu Weiping Shishui   +86-15570398866 15570398866@163.com
Jiang Qixue AC sales in Fujian and Northern China 374375945 +86-13879812311 jqx2311@163.com
Wang Kun Salesman, AC sales in Jiangsu 281643933 +86-13879827085 281643933@qq.com
Xie Haokun AC in Fujian 664728254 +86-15079819589 haokun94shuai@99.com
Li Junlong

Shishui

510700242 +86-18870390922 510700242@qq.com

Tel: +86-798-6806866
Fax: +86-798-6806388

Export of AC

Name Tel QQ E-mail
Wang Aimin +86-13707982140    
Xiao Youzhi +86-13979874633 314949107 xyz4633@163.com
Yuan Cui +86-15107085746 546022149 ycflora@163.com
Zou Xiaofei +86-13517981966 8232541 zouxf0301@163.com
Peng Yuanyuan +86-18279866058 1355640350 dissy3210@foxmail.com
Wang Tiancai +86-18322834994 328033645 tiancai3280@163.com

Tel: +86-798-6806888/6806033
Fax: +86-798/6806888

Domestic sales of chlor-alkali and thionyl chloride

Products Contact Person Wechat ID E-mail QQ Alibaba members
Thionyl chloride Xu Chuanhuang Lpxch5355 Lpxch5355@163.com 1416232173 jd5355
Pan Xianwei 13767832526 JXSLPXW5730@163.com    
Chlor-alkali products Xu Chuanhuang Lpxch5355 Lpxch5355@163.com 1416232173 jd5355
Wang Xiaoming 13319382120 JXSLWXM2120@163.com    
Wang Tao 13767822356 JXSLWT2356@163.com 2297014430  
Yu Chao 13970397170 529371643@qq.com 529371643  

Tel: Thionyl chloride+86-798-6806468; Chlor-alkali: +86-798-6806469, 6806865
Fax: +86-798-6806404

AC Marketing: +86-798-6806866 6806888(Foreign Trade)    Thionyl Chloride Marketing: +86-798-6806468    Chlor-alkali Marketing:+86-798-6806469    Dimethylol Propionic Acid/Dimethylol Butanoic Acid:+86-798-6806178

Copyright(C)2017, Jiangxi Selon Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by  ChinaTexNet TexWeb Toocle Copyright Notice  Backstage